((تنها تر از سایه))

خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری . من چون توئی دارم و تو چون خود نداری

 

..................................................................................................

/ 0 نظر / 39 بازدید