پایانی تلخ

امروز همه چی تموم شد....

اینو مینویسم برای تو

 

دلم برات تنگ میشه هرجا هستی به یادم باش امیدوارم یروز پیدات کنم نمیدونم کجایی و چیکار میکنی ولی خیلی بیمعرفت بودی.

راس میگن هروقت دستی تو دستات سرد میشه دل از جای دیگه گرم میشه.

 

 

......................... پایان.......................................

/ 0 نظر / 30 بازدید